LBF

Leangbukten Båtforening

- Organisasjon for medlemmer.

Leangbukten båtforening har i alt 2300 medlemmer.

Alle som eier en andel / båtplass eller de som ønsker å stå på venteliste for kjøp eller å leie en båtplass, må være medlem i foreningen.

Organisasjonen har som målsetting å skape et godt båtmiljø og ivareta medlemmenes interesser. Båtforeningen utgir medlemsbladet, Leangnytt.

LBF har eget styre, egen økonomi og eget årsmøte. De arrangerer jevnlige medlemsmøter hvor aktuelle temaer blir tatt opp.

Vedtekter LBF

Styret i LBF

Leder:

Hans Magnus Kleppa 

Kasserer Einar Steiro
Nestleder Kristin Hoftaniska
Styremedlem Anne-Karin Bjerkestrand
Styremedlem Øyvind Bakken
Varamedlem Jacob Bjørnebye
Sekretær/Varamedlem Jørn Ivar Solum
Representanter i LBA styret Anne-Karin Bjerkestrand
  Jørn Ivar Solum
Valgkomité: Trond Olsen
  Johan Wilhelm Winsnes
  Ingolf Låstad:

Referat fra styremøter

Logg inn på "Min side"

Årsmøtesaker