LBF

LBF

Leangbukten Båtforening

- Organisasjon for medlemmer.

Leangbukten båtforening har i alt 2300 medlemmer.

Alle som eier en andel / båtplass eller de som ønsker å stå på venteliste for kjøp eller å leie en båtplass, må være medlem i foreningen.

Organisasjonen har som målsetting å skape et godt båtmiljø og ivareta medlemmenes interesser. Båtforeningen utgir medlemsbladet, Leangnytt.

LBF har eget styre, egen økonomi og eget årsmøte. De arrangerer jevnlige medlemsmøter hvor aktuelle temaer blir tatt opp.

Referat fra styremøter

Logg inn på "Min side"

Styret i LBF

Styreleder:

Hans Magnus Kleppa 

Styremedlem Kjell Erik Johnsen
Styremedlem Tor Erwin Vetland
Styremedlem Tor Edvardsen
Styremdelem Iacob Bjørnebye
Varamedlem Kevin Tuttle
Varamedlem Jørn Viggen
Representanter i LBA styret Hans Magnus Kleppa
  Kjell Erik Johnsen
Valgkomité: Jon Fjeldstad
  Johan Wilhelm Winsnes
  Jan Asle Høgmo


:

Protokoll fra ekstraordonært årsmøte i LBF

Logg inn på "Min side" for nedlasting av protokoll fra ekstraordinært årsmøte i LBF 30. sept 2014