LBF

Leangbukten Båtforening

- Organisasjon for medlemmer.

Leangbukten båtforening har i alt 2300 medlemmer.

Alle som eier en andel / båtplass eller de som ønsker å stå på venteliste for kjøp eller å leie en båtplass, må være medlem i foreningen.

Organisasjonen har som målsetting å skape et godt båtmiljø og ivareta medlemmenes interesser. Båtforeningen utgir medlemsbladet, Leangnytt.

LBF har eget styre, egen økonomi og eget årsmøte. De arrangerer jevnlige medlemsmøter hvor aktuelle temaer blir tatt opp.

Vedtekter LBF

Styret i LBF

Formann:

Hans Magnus Kleppa 

Styremedlem Einar Steiro
Styremedlem Kristin Hoftaniska
Styremedlem Øyvind Bakken
Styremdelem Iacob Bjørnebye
Varamedlem Jørn Ivar Solum
Varamedlem Kjell Erik Johnsen
Representanter i LBA styret Jørn Ivar Solum
  Iacob Bjørneby
Valgkomité: Trond Olsen
  Johan Wilhelm Winsnes
  Ingolf Låstad


:

Referat fra styremøter

Logg inn på "Min side"

Årsmøtesaker 2013

Protokoll fra ekstraordonært årsmøte i LBF

Logg inn på "Min side" for nedlasting av protokoll fra ekstraordinært årsmøte i LBF 30. sept 2014