LBF

Leangbukten Båtforening

- Organisasjon for medlemmer.

Leangbukten båtforening har i alt 2300 medlemmer.

Alle som eier en andel / båtplass eller de som ønsker å stå på venteliste for kjøp eller å leie en båtplass, må være medlem i foreningen.

Organisasjonen har som målsetting å skape et godt båtmiljø og ivareta medlemmenes interesser. Båtforeningen utgir medlemsbladet, Leangnytt.

LBF har eget styre, egen økonomi og eget årsmøte. De arrangerer jevnlige medlemsmøter hvor aktuelle temaer blir tatt opp.

Vedtekter LBF

Styret i LBF

Styreleder:

Hans Magnus Kleppa 

Styremedlem Kjell Erik Johnsen
Styremedlem Tor Erwin Vetland
Styremedlem Øyvind Bakken
Styremdelem Iacob Bjørnebye
Varamedlem Kevin Tuttle
Varamedlem Tor Edvardsen
Representanter i LBA styret Hans Magnus Kleppa
  Iacob Bjørnebye
Valgkomité: Jon Fjeldstad
  Johan Wilhelm Winsnes
  Jan Asle Høgmo


:

Referat fra styremøter

Logg inn på "Min side"

Protokoll fra ekstraordonært årsmøte i LBF

Logg inn på "Min side" for nedlasting av protokoll fra ekstraordinært årsmøte i LBF 30. sept 2014